Read the letter in french, german or english.

brev

November 2001

Kære

Denne pakke er nr. ud af 35, der i løbet af de næste måneder vil blive sendt ud som en del at et kunstnerisk projekt. Projektets titel er ”breathing”. Dette er en invitation til at være en del af projektet.

De personer, vi sender til, er alle mennesker, vi kender på første eller anden hånd. Pakken sendes til følgende lande:

Australien Frankrig Israel Marokko Sverige
Brasilien Frankrig Italien Mongoliet Sydafrika
Canada Grækenland Jordan New Zealand Thailand
Danmark Grønland Kina Peru Tyrkiet
Egypten Holland Libanon Polen Tyskland
England Indien Litauen Schweiz Ungarn
Finland Iran Macau Spanien USA

Forsendelsen indeholder:

 • en hvid papæske indeholdende:
 • dette brev
 • en hvid mappe indeholdende værket ”breathing” – syv ark papir med tekst og tegning
 • en rulle dobbeltklæbende tape
 • en notesbog
 • en blyant
 • et engangskamera med film i
 • en frankeret svarkuvert

Hvis I har lyst til at være med i projektet, vil vi bede jer om at gøre følgende:

 • Placere værket ”breathing” (de syv ark) et sted i jeres hjem og lade det hænge i tre uger. (I kan bruge den dobbeltklæbende tape.)
 • placement

 • Lægge notesbog og blyant frem i samme tre uger og bruge den til at notere evt. kommentarer. Disse kommentarer kan dreje sig om værket selv, om jeres oplevelse med at have det hængende i jeres hjem, eller der kan noteres kommentarer fra evt. gæster. I kan skrive på jeres eget sprog eller på engelsk eller begge dele. Det er op til jer, ligesom det er op til jer, om I ingenting vil skrive.
 • Med engangskameraet at tage følgende fem billeder:
  1. et foto af værket, der hvor I har placeret det
  2. et foto af hjemmets beboere sammen med værket
  3. et foto af notesbog og blyant, der hvor I har det liggende i de tre uger
  4. et foto af hjemmets beboere udenfor huset
  5. et foto efter eget valg
 • Når de tre uger er gået, vil vi bede jer lægge kameraet og notesbogen (også selvom den skulle være tom) i svarkuverten og returnere kuverten til os.

Dette projekt følges op af et web-site, en bog og to udstillinger – først i Island derefter i Danmark. Her vil hele projektet blive dokumenteret. (Jeres adresser vil naturligvis ikke blive offentliggjort.) Udstillingen vil foruden dokumentationen bestå af dels en meget lang frise af det i princippet uendelige værk ”breathing”, dels af et enkelt, langt bord - placeret i midten af rummet med frisen - med syv stabler svarende til de ark, som vi nu har sendt til jer. Publikum på udstillingen vil være inviteret til at tage en serie af disse ark med sig.

Hvis I vælger at være med, vil vi melde tilbage, når udstillingen i Island nærmer sig. Vi vil naturligvis også give besked, når web-sitet er tilgængeligt. Her vil deltagerne vil have mulighed for at se hinandens respons, og alle interesserede vil her kunne udvikle den dialog, vi ønsker at sætte i gang.
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål.

Vi håber, I vil være en del af projektet.

Med venlig hilsen

Steinunn Helga Sigurdardóttir & Hanne Godtfeldt.